Алгебра (7 клас)

Що будемо вивчати? (Програма )

Відеоуроки:

І семестр
6.  Розв "язування задач допомогою рівнянь
7.  Вирази зі змінними. Цілі вирази
8.  Тотожності
9.  Степінь з натуральним показники
10.  Властивості степеня
11.  Одночлен. Стандартний вигляд одночлена
12.  Многочлен. Стандартний вигляд многочлена
13.  Додавання та віднімання многочленів
14.  Множення одночлена на многочлен
15.  Винесення спільного множника за дужки
16.   Множення многочлена на многочлен
17.  Винесення спільного множника за дужки способом групування
18. Квадрат двочлена
19. Розкладання на множники різниці квадратів


ІІ семестр