25.03.14

Кабінет міністрів України затвердив постанову «Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 05.03.2014 № 71.  Згідно з документом достроково припиняється виконання низки державних програм. Серед них, зокрема, такі:
  •   Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року; 
  • Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки; 
  • Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року; 
  • Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

23.03.14

Міністерство освіти і науки України запрошує до громадського обговорення    проект Концепції профільного навчання в старшій школі.

      Міністерство освіти і науки України пропонує до обговорення проект Умов вступу до вищих навчальних закладів, зокрема, врахування середнього бала атестата не за 200, а за 12 бальною шкалою. Пропозиції, зауваження та відгуки пропонуємо надсилати у паперовій формі на адресу Міністерства освіти і науки України: 01135 м. Київ, проспект Перемоги, 10 або на електронну адресу ministry@mon.gov.ua.

     Відповідно до ініціативи Всеукраїнської ГО «Громадянська мережа «ОПОРА» щодо внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 29 жовтня 2013 року № 1510, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №1855/24387 (далі – Умови прийому), пропонуємо для громадського обговорення порівняльну таблицю:     Порівняльна таблиця